Theo quan niệm của dân gian, phụ nữ mang thai không nên nằm ngửa, đây là quan niệm đúng đắn và được nhiều người tin theo. Ngoài tư thế nằm Continue Reading »