Skip to Content

Quần Áo Bà Bầu Đẹp

Quần bầu đẹp, giá rẻ !!!

Thay đổi trong giai đoạn thông tin ngược chiều

Be First!
by June 3, 2017 Quần bầu đẹp
Ruột, các mạch, tim, cơ xương – tất cả các cơ nói chung đều chịu sự kiểm soát thần kinh. Phản ứng của chúng đối với các chất hóa học cũng thay đổi không giống nhau.
Tồn tại các yếu tố cho thấy không thể chỉ dựa vào sự thay đổi khả năng phản ứng theo tuổi để giải thích hiện tượng suy giảm kiểm soát thần kinh. Khi già khả năng phản ứng thay đổi trước hết ở các tế bào không có điều tiết thần kinh. Ví dụ – phản ứng của tế bào lympho máu đối với hormon thượng thận. Thêm nữa, những thay đổi suy giảm điều tiết thần kinh có thể xuất hiện muộn hơn so với biến đổi khả năng phản ứng hóa học. Cuối cùng, đôi lúc sự suy giảm kiểm soát thần kinh không liên quan với tuổi, mà với sự giảm độ nhạy cảm. Trong trường hợp này những thay đổi đáng kể theo tuổi của các tế bào do thần kinh điều tiết đến mức không thể tổng động viên cơ chế thích nghi được.
Đặc điểm của già là suy giảm kiểm soát thần kinh và tăng vai trò điều tiết của các yếu tố hóa học, thể dịch. Đó là “thể dịch hóa” phương thức điều tiết với tốc độ chậm. Nó là nguyên nhân tại sao các phản ứng lúc già kéo dài, có sức ỳ lớn.
Những thay đổi đáng kể xẩy ra cả trong giai đoạn thông tin ngược chiều. Trong khi các hormon tropin của tuyến yên tăng tiết các hormon của các tuyến khác, thì cũng chính chúng theo nguyên tắc mối liên hệ ngược chiều đã ảnh hưởng tới chức năng tiết của vùng dưới đồi – tuyến yên. Trong thực nghiệm có thể kiểm tra điều này bằng cách sau đây: đưa hormon của một tuyến nội tiết nào đó vào máu và ghi lại sự thay đổi khả năng tiết của các hormon tropin thuộc tuyến yên. Độ nhạy cảm của các cấu trúc khác nhau thuộc vùng dưới đồi – tuyến yên thay đổi lúc già không giống nhau. Nói một cách khác, tron quá trình già hóa khả năng tiếp nhận thông tin ngọai biên thay đổi theo các hướng khác nhau. Đồi thị xử lý và chuyển giao các thông tin qua nó một cách chọn lọc. 
Việc thực hiện các cơ chế thích nghi – điều hòa chỉ có được khi trung tâm nhận được các thông tin chính xác về các hiện tượng xẩy ra bên ngoài, về các đối tượng điều tiết. một trong số các cơ chế già hóa quan trọng là – “loại bỏ khả năng thông tin dưới đồi”. Do những thay đổi khả năng phản ứng của các nơ ron, nên các trung tâm sẽ tiếp nhận các thông tin từ ngoài vào một cách sai lệch. Tạo ra “một hình ảnh” bóp méo của các sự kiện bên ngoài. Nó sẽ làm xuất hiện phản ứng không tương xứng. 
Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*