Skip to Content

Quần Áo Bà Bầu Đẹp

Quần bầu đẹp, giá rẻ !!!

Các hình thức và quy trình kiểm định cầu trục

Be First!
by January 31, 2018 Quần bầu đẹp

 

★ Kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục lần đầu: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
★ Kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.
★ Kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau:
Sau khi sửa chữa,nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị.
Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt.
Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thầm quyền.
1. Chuẩn bị kiểm định, Quy trình kiểm định cầu trục: Cầu trục – Cổng trục
Cùng với đơn vị sử dụng thiết bị lập biện pháp an toàn trong suốt quá trình kiểm định
Bố trí kiểm định viên có năng lực, kinh nghiệm
Mang đầy đủ trang thiết bị phù hợp để kiểm định thiết bị
Kiểm định viên phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân
Yêu cầu của đơn vị kiểm định
Cầu trục phải được lắp đặt hoàn chỉnh và đủ điều kiện để tiến hành kiểm định.
Chuẩn bị hồ sơ, lí lịch, các tài liệu có liên quan đến thiết bị
Khu vực kiểm định phải đủ rộng. Phải khoanh vùng hoặc có biển cảnh báo trong suốt quá trình kiểm định
Cử cán bộ tham gia chứng kiến kiểm định và công nhân vận hành, sửa chữa, căn chỉnh thiết bị khi cần thiết.
2. Tiến hành kiểm định: Cầu trục, cổng trục
Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;
Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;
Thử không tải;
Thử tải: thử tải tĩnh, thử tải động;
Xử lý kết quả kiểm định.
2.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài: Chỉ được thực hiện khi công tác chuẩn bị đạt yêu cầu
2.1.1. Kiểm tra mã hiệu, chủng loại, số chế tạo
2.1.2. Kiểm tra hệ thống tời nâng, palang, cáp, puly, phanh, móc; cơ cấu di chuyển xe con, cơ cấu di chuyển xe cầu. Kiểm tra hệ thống tời nâng, cáp, puly, phanh, móc; cơ cấu di chuyển xe con, cơ cấu di chuyển xe cầu
2.1.3 Kiểm tra dầm đỡ ray, khung nhà xưởng, kết cấu thép của dầm chính, dầm phụ
Khi tiến hành kiểm định cầu trục, kiểm định cổng trục, plalăng cần chú ý:
Vị trí đặt thiết bị khi thử tải:
Vị trí giữa dầm
Vị trí Conson: Cần kiểm tra tải trọng tại coson (thường thì tải trọng không thay đổi)
Kiểm tra biến dạng dư
Kiểm tra độ võng: Độ võng trung bình của cầu trục là L/700 thông số này phụ thuộc vào nhà chế tạo, độ võng càng bé tức độ cứng vững của dầm càng lớn.
       + Chú ý các vật tư, máy móc xung quanh khi di chuyển tải
     + Nếu trên đường chạy có lắp nhiều thiết bị cần kiểm tra xem chúng có va vào nhau hay không? Có thiết bị chống va chạm hay không?
Cần phải kiểm tra cẩn thận đặc tính tải của thiết bị trước khi tiến hành thử tải: Tải trọng thường không thay đổi trên toàn đường chạy của thiết bị.
Các hiệu lệnh cho lái cẩu cần phải rõ ràng, dứt khoát, tránh hiểu nhầm ý nhau.
Khi nâng tải, di chuyển tải:
       + Cần phải lót cáp để cáp không tiếp xúc trực tiếp với tải để tránh hỏng cáp
       + Nên dùng dây để ghìm tải để tránh hiện tượng tải va vào thiết bị bên trong nhà xưởng…
Thử tải tĩnh:                        Qthử = 125% Qđịnh mức
Thử tải động:                      Qthử = 110% Qđịnh mức
3. Xử lý kết quả kiểm định cầu trục, kiểm định cổng trục, palang
3.1. Sau khi hoàn tất công tác kiểm định, kiểm định viên lập 02 biên bản kiểm định và cùng với người chứng kiến, đại diện chủ sử dụng ký vào biên bản kiểm định, mỗi bên giữ 01 bản.
3.2. Kiểm định viên ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị
3.3. Chỉ dán tem khi thiết bị kiểm định đạt yêu cầu
3.4. Công ty kiểm định an toàn VIETSAF sẽ cấp chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hai bên thông qua biên bản kiểm định.
xem bài viết trước:  http://dinhduongvuikhoe.com/?p=3631 
Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*